Depozito Nedir?


Depozito kiraya verilecek olan bir malın kullanım sırasında kullanıcı tarafından oluşturulabilecek olası hasarlara karşı güvence altına alınması amacıyla söz konusu malın sahibi tarafından alınan teminat bedelidir. 


Depozito Ne Demek? 


Depozito özellikle ev sahibi ve kira ilişkilerinde, kiracının eve verebileceği çeşitli zararlardan dolayı ev sahibinin almış olduğu teminat bedelidir. Depozito kiralama anlaşması aşamasında ev sahibine verilir ve sözleşme şartlarına bağlı olarak söz konusu evden çıkarken ev sahibi tarafından kiracıya geri iade edilir.
 


Depozito nedir ve depozito uygulaması nedir gibi sorulara şu şekilde de cevap verilebilir; Kiracının kirayı ödemeden evden ayrılması, eve herhangi bir zarar vermesi veya kötü bir şekilde evi terk etmesi durumunda mal sahibi bu zararlara karşılık kendisine bir teminat almak ister. Depozitoda herhangi bir zorunluluk yoktur ve iki tarafın anlaşmasına bağlıdır. 


Depozito Ne İşe Yarar? 


Ev sahibinin evini kiralarken evine kiracı tarafından gelebilecek maddi zararlara karşı kendini güvence altına almasını sağlar.   


Kira Depozitosu Ne Kadardır? 


Türk Borçlar Kanunu’nun 342.maddesine göre kira depozitosu kira bedelinin en fazla 3 katı kadar belirlenebilir. 


Kira Depozitosu Nasıl Belirlenir? 


Kira depozitosu ev sahibi tarafından belirlenerek kiracıdan talep edilmektedir. Ev tipine veya evin boyutlarına göre bir hesaplama yöntemi bulunmamakla birlikte kira depozitosu 3 aylık kira bedelini aşamaz.  


Kira Depozitosu Vermek Zorunlu mudur? 


Kira depozitosu ev sahibi ve kiracı arasında kararlaştırılır ve taraflarca güvence bedeli belirlenmesinin herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak sözleşme bitiminde kiracının evden bir hasara neden olarak ayrılması durumunda ev sahibinin bu zararı kiracıdan temin etmesi sorun teşkil edecektir. Ev sahibinin böyle bir durumla karşılaşmamak ve mağdur olmamak adına kiracıdan depozito talep etmesi yerinde bir karar olacaktır. 


Depozito Kimin Hesabına Yatırılır? 


Ev sahibi ve kiracının sözleşme sırasında belirlediği depozito bedeli bir mevduat hesabı açılarak bankaya yatırılmalıdır. Kiracı kendi adına vadeli mevduat hesabı açtırarak parayı bu hesaba yatırır. Ancak bu ortak bir hesap olmalıdır. Buna göre ev sahibinin imzası ve onayı olmadan kiracı hesaptaki parayı çekemez. Kiracı depozitoyu depozito bedeli olduğunu belirten açıklama ile hesaba yatırır. Eğer nakit olarak ödeme söz konusu olacaksa durum bir kanıt oluşturmak adına yazılı olarak kira sözleşmesine eklenmelidir. 


Kira Depozitosu Evden Çıkarken Geri Alınır mı? 


Kira depozitosu mal sahibinin uğrayabileceği zararlara teminat olarak alınmaktadır. Ev kiracı tarafından sözleşmede belirtilen şekilde teslim edilirse sözleşme bitiminde ve evden çıktığında depozitoyu geri alabilecektir. Eğer mal sahibi evinde bir zarar tespit ederse veya eksik kira söz konusu ise kanuna uygun şekilde bu zarar bedeli kadar kesinti yapma hakkına sahiptir. 


Kira Depozitosu Nasıl Geri Alınır? 


Kira depozitosu tutarı sözleşme bitiminde evle ilgili boya, fatura, tadilat masrafı, eşyalara zarar verilmesi gibi herhangi bir anlaşmazlık çıkmadığı takdirde kiracıya geri verilir. Bir zararın olması durumunda masraflar depozito üzerinden düşülmektedir. Depozitoyu geri alırken oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem almak ve bir ispat oluşturabilmek amacıyla depozito verirken yazılı bir belge sağlamakta fayda vardır. Bu belgede depozitonun verilme tarihi, depozito tutarı gibi bilgilerin yer alması önemlidir. 


Depozito İade Edilmezse Ne Olur? 


Depozito bedeli sözleşmenin bitmesinin ardından evde ev sahibine masraf oluşturabilecek bir durum ve herhangi bir maddi zarar söz konusu değilse ev sahibi depozitoyu kiracıya vermek zorundadır. Eğer buna rağmen ev sahibi depozitoyu iade etmiyorsa veya depozitodan gereğinden fazla tutarda bir kesinti yapmak istiyorsa kiracı hukuki yollara başvurarak ev sahibine dava açabilir. Bunun için kiracı ev sahibine icra takibi başlatır. Böylece depozitoyu ev sahibinden yasal olarak talep etmiş olur.  


Kira Depozitosu Kiraya Sayılır mı? 


Kira depozito bedeli ev sahibi tarafından ödenmeyen kiralar yerine sayılarak kesinti yapılabilir. Kira depozitosu mal sahibinin maddi zararı amacıyla alınır ve ödenmeyen kira bedelleri de bu zarara dâhildir. Bu kesintiyi ev sahibi yapabilmektedir, kiracı kendisi böyle bir talepte bulunamaz. Mal sahibinin teminatının korunması adına kiracı kiralanan evden çıkana kadar depozitoya dokunulmaması gerekir.  


Depozitodan Hangi Durumlarda Kesinti Yapılabilir? 


Ev sahibi kiracının sözleşme süresi boyunca evde meydana getirebileceği maddi zararlara teminat olarak aldığı depozito tutarından oluşan hasar bedeli kadar kesinti yapabilir. Bu kesinti sözleşme sonunda kiracı evden tahliye olduğunda varsa maddi zararı tespit ederek yapılır. Evin kiracıya teslim edildiği hali ile farklar belirlenir gerekirse tutanak tutulur. Sözleşmede bu konuda belli şartlar belirlenip yazıldıysa bu maddeler de göz önüne alınır. Söz konusu zarar tespiti Türk Borçlar kanunu madde 344 gereği kiracının evi ve varsa eşyaları sözleşmeye uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi şeklinde gerçekleşir. Evde meydana gelen eskime, zamana bağlı yıpranma ve bozulmalar zarar olarak değerlendirilmez ve bunun sorumluluğu kiracıya ait olmaz. 


Kira Depozitosu Kira Sözleşmesinde Yazar mı? 


Kira sözleşmesinde kira depozito miktarını yazmanın bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraflar depozito bedelini isteğe bağlı olarak sözleşmeye ilave edebilirler. Depozito bedelinin banka hesabı yerine nakit olarak elden teslim edilmesi gibi durumlarda yazılı bir ispat oluşturabilmek adına sözleşmeye eklenmesi ileride yaşanacak sorunları önlemek adına faydalı olacaktır.