Konut Sigortası Nedir

İsteğe bağlı olarak yaptırılabilen sigortacılık ürünleri arasında yer alan konut sigortası, içerdiği teminatlarla yapıları ve içerisindeki eşyaları güvence altına alır. Kapsamı ek teminatlarla ihtiyaçlar dâhilinde genişletilebilen sigorta türü, ev sahiplerinin ve kiracıların karşılaşabilecekleri maddi zararların büyük oranda sigorta şirketince karşılanmasını mümkün kılar. Üstelik yıllık düzenlenen konut sigortası poliçesi, kapsamlı içeriğine karşılık son derece düşük prim tutarlarıyla edinilebilir.

Konut Sigortası Ne İşe Yarar? 

“Konut sigortası nedir?” sorusuna, evi ve içindeki belirli eşyaları güvence altına alan isteğe bağlı sigortacılık ürünü cevabı verilebilir. Bu sigorta türüne yönelmenin beraberinde getireceği birçok avantajdan bahsetmek mümkündür. Konut sigortası yaptırılarak evler her türlü kaza, yangın ve afetlere karşı koruma altına alınmış olur. Evde ve eşyalarda meydana gelen hasarın karşılığı sigorta şirketinden alınarak zarar telafi edilebilir. Aynı zamanda tesisat gibi mülkün yapısal kısımlarında yaşanan problemler sonucu komşulara yansıyan zararlar da konut sigortası sayesinde karşılanabilir. Böylelikle oluşacak risklere karşı zamanında önlem alarak maddi kayıp oluşmasının önüne geçilerek güvenli bir plan sağlanabilir. Mülk sahiplerini ve ailelerini güvence altına alan bu sigorta çeşidi ayrıca ambulans çağırma, çilingir çağırma hizmeti gibi birçok teminatı da kapsar. 

Konut Sigortası Neden Yapılır? 

Konut sigortasının tanımı ve ne işe yaradığı kadar önemli bir diğer konu ise bu ürünün neden yapılması gerektiğidir. Konut sigortası; doğal afetler, yangın ve hırsızlık gibi her an oluşabilecek olumsuz durumlarda meydana gelen maddi hasarları karşılamak amacı ile yapılır. Konut sigortasına yönelik ilginin yüksek olmasını sağlayan bir diğer etken ise poliçe kapsamında sunulan teminatların sayısıdır. Sigorta, yaygın bilinen temel teminatlara ek olarak yürüyüş, protesto, terör eylemleri gibi olaylar nedeniyle oluşabilecek hasarlarda da devreye girer. Konut sigortası yaptırmanın beraberinde getireceği bir diğer avantaj ise kullanıcı hatasından kaynaklanmayan sabit tesisat kaynaklı zararların sigorta şirketince üstlenilmesidir.

Kimler Konut Sigortası Yaptırabilir? 

Konut sigortasını, mülk sahipleri doğrudan yaptırabilir. Böylece konut, poliçenin temel ve ek teminatları kapsamında birçok riske karşı güvence altına alınmış olur. Hatta konut sigortası, sağladığı avantajlarla “Ev sahipleri evini nasıl kiraya verebilir?” sorusunun çözümünü de kolaylaştırır. Tüm bunlara ilaveten bazı bankalar yeni ev alımı nedeniyle kredi başvurularında konutun sigorta ile güvence altına alınmış olmasını zorunlu kılar.

Kiracılar ise sigorta ettiren statüsünde olmak koşuluyla poliçenin sunduğu avantajlardan yararlanma imkânı bulabilir. Bu kapsamda ev sahibi, sigortalı konumunda yer alırken sigortalanan mülk olarak kiracının ikamet ettiği konutun bilgileri poliçeye eklenir. Böylece kiracı olarak konutta ikamet edenlerin, olumsuz durumlar neticesinde yapıda oluşan hasarlarda ev sahibine karşı maddi yükümlülükleri kayda değer oranda azalır.

Konut Sigortası Nasıl Yaptırılır? 

Konut sigortası başvuruları, farklı satış kanalları üzerinden şahsen yapılır. Mülk sahipleri, kendi oturdukları veya kiraya vermeyi düşündükleri evlere yönelik sigorta ettiren konumunda doğrudan poliçe düzenleme hakkına sahiptir. Kiracılar ise poliçe düzenlenmesi esnasında yine aynı statüde yer alabilir. Ancak sigortalı olarak mülk sahibinin bilgilerini sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır. Aksi hâlde konut sigorta poliçesi başvuruları geçersiz sayılır.

Konut sigortası poliçesinin düzenlenmesi esnasında mülke dair bir dizi bilgiye de ihtiyaç duyulur. Sigorta ettiren statüsündeki kişinin sağlayacağı bu bilgiler, prim tutarının hesaplanmasında belirleyici rol oynar. Konut sigortası yaptırılırken ihtiyaca uygun olarak ek teminatlar poliçeye dâhil edilebilir ya da prim limitleri yeniden düzenlenebilir. Bu durumda tıpkı eşyasız ve eşyalı kiralık daire fiyatlarında olduğu gibi prim tutarlarında bir miktar fark meydana gelebilir.

Konut Sigortası Yaptırmak için Gerekli Belgeler Nelerdir? 

Bir ev sahibi olarak konut sigortası yaptırmak için tercih edilen banka veya sigorta kurumunun istediği bilgi ve belgeler, eksiksiz biçimde sağlanmalıdır. Konut sigortası başvurusunda ihtiyaç duyulan belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kimlik
 • Brüt metrekare
 • Mülkün bulunduğu kat
 • Adres
 • İnşa ve eşya bedeli

Konut Sigortası Nereden Yaptırılabilir? 

Konut sigortası yaptırmak isteyenler, portföylerinde bu ürünü bulunduran şirketlerin satış ekipleri ile doğrudan iletişim kurabilir. Alternatif olarak banka şubeleri de dahil olmak üzere acenteler kanalıyla konut sigortasının sağladığı avantajlardan yararlanabilmek mümkündür. Gerek bölge müdürlüklerine bağlı satış ekipleri gerekse acenteler vasıtasıyla birçok sigorta şirketinden teklif alma şansı mevcuttur. Söz konusu birden fazla teklife hızlıca erişim olduğunda, online sigorta satış platformları da ideal seçenek olma özelliğine sahiptir.

Konut sigortası iptali ise poliçeyi düzenleyen kurum aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu konuda gerekli başvuru süreci, sigorta ettiren konumundaki kişinin sigorta şirketine doğrudan veya acente vasıtasıyla vereceği dilekçe ile başlar. Eğer poliçe bir online sigorta platformu aracılığıyla düzenlenmişse, iptal başvurusunda bulunmak için müşteri temsilcisi ile görüşme yapmak yeterlidir. Müşteri temsilcisinden edinilen bilgiler doğrultusunda gerekli adımlar atılarak poliçenin iptali sağlanabilir.

Konut Sigortası Ücreti Ne Kadar? 

Sigorta prim tutarı; konutun değerine, bulunduğu il ve ilçeye, hangi katta olduğuna, metrekaresine ve bildirim yapılan eşyaların rayiç bedeline göre hesaplanır. Bu aşamada seçilen teminat özelliklerine göre poliçe oluşturularak fiyat belirlenir. 

Konut Sigortasının Yıllık Ücreti Ne Kadardır? 

“Konut sigortası ne kadar?” sorusuna cevap olarak konut sigortasının ortalama yıllık ücret bilgileri, yani konut sigortası fiyatları 2021 yılına göre şu şekildedir: 

Konut sigortası 200 bin – 250 bin TL arası 225 TL, eşya teminatı 221 TL, konut ve eşya teminatı 200 bin TL 250 bin TL arası 407 TL’dir.

Konut Sigortası Yaptırmak Zorunlu mu? 

“Konut sigortası zorunlu mu?” sorusu ev sahiplerinin ve kiracıların cevabını en çok merak ettikleri başlıca sorular arasındadır. Konut sigortası, ev sahibi tarafından konutta oluşabilecek ve maddi olarak kendisini zarara uğratabilecek risklere karşı alınan bir önlemdir. Eşyalar ve komşulara yansıyan zararların maddi olarak karşılanması, sigortanın sağladığı en önemli avantajdır. Konut sigortası yaptırmanın herhangi bir zorunluluğu yoktur. Tamamen ev sahibi veya kiracının tercihine göre yapılan bir sigorta türüdür. Ancak bu sigortadan faydalanmamak, bazı hâllerde önemli ölçüde maddi kayıplara uğramak anlamına gelebilir.

Konut Sigortası Nasıl Hesaplanır? 

Gerek ev sahiplerinin gerekse kiracıların en çok merak ettikleri konulardan bir diğeri, “Konut sigortası fiyatları ne kadar?” sorusunun yanıtıdır. Konut sigortası fiyatları, sigorta şirketi bazında değişen bir dizi kritere göre belirlenir. Şirketler, sigortanın hesaplanması sürecinde konutun yapı tarzını, bulunduğu lokasyonu, binada alınan güvenlik tedbirlerini, metrekare bilgisini, başvuru aşamasında seçilen teminat limitlerini göz önünde bulundurur. Ayrıca DASK poliçesinin varlığı da konut sigortası prim tutarlarını belirlenmesinde etkilidir.

Konut Sigortası Neleri Kapsar? 

Doğal afetler, yangın, terör, hırsızlık gibi durumlardan kaynaklanan maddi hasarların teminatının yanı sıra sigorta firmaları birçok ek teminatı da sunup poliçeye dâhil edebilmektedir. “Konut sigortası neleri kapsar?” sorusuna birçok detaylı teminat konusu eklenebilir. Konut sigortası, bu esnekliğin yanı sıra Hupev ev kiralama seçeneklerine yönelenlerin faydalandıklarına benzer avantajları da bünyesinde barındırır. Klima ve kombi bakımı, halı yıkama, ilaçlama, çilingir hizmeti gibi birçok hizmete, ek hizmetler başlığı altında poliçede yer verilebilir. Tercihe bağlı olarak poliçede belirtildiği takdirde kasada tutulan ziynet eşyaları teminat altına alınabilir. Elektronik cihaz teminatı da limit ve eşya bedeli gibi tercihler yapılarak sigorta hizmetine dâhil olabilmektedir.

Konut Sigortasında Kapsam Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

 • Konut sigortası genel şartları kapsamında yer alan ve poliçe sahiplerinin mutlaka göz önünde bulundurması gereken kapsam dışı hâller şu şekilde sıralanabilir:
 • Savaş, isyan, ayaklanma, istila ve benzeri durumlar nedeniyle meydana gelen hasarlar
 • Nükleer yakıt kaynaklı radyasyon bulaşması ve bu durum dolayısıyla alınan askeri tedbirlerden kaynaklanan hasarlar
 • Kamu otoritesinin farklı nedenlerden ötürü sigortalı mallar üzerinde yapabileceği tasarruflar nedeniyle oluşabilecek hasarlar
 • Poliçe kapsamındaki varlıkların kendi kusurlarından ya da bozulmalarından dolayı uğradıkları zararlar (yangın olmaksızın)
 • Sigortalı malların işlenmesi amacıyla ateşe tutulması, ocak ve benzeri yerlere düşmesi sonucu oluşabilecek hasarlar (yangın olmaksızın)
 • Elektrik motorlu aletlerin kısa devre, topraklama hatası, ani voltaj değişimlerinden ötürü gördükleri hasarlar (yangın olmaksızın)
 • Alçak basınç nedeniyle içeri doğru çökme, yapısal bütünlüğün kaybolması veya yıpranması dolayısıyla meydana gelen hasarlar

Konut Sigortası Bina Teminatı Nedir? 

Konut sigortası yaptırırken isteğe bağlı olarak bina teminatı poliçeye eklenebilir. Poliçe aracılığıyla evde ve eşyalarda oluşabilecek riskler güvence altına alınırken yaşanılan binaya yönelik teminat da talep edilebilir. Doğal afet, yangın, hırsızlık, araç kazası gibi durumlarda binada oluşan hasarlar ile ortak kullanım alanları ve bahçelerde meydana gelebilecek tahribatlar teminat kapsamına alınabilir.

DASK ile Konut Sigortası Arasındaki Fark Nedir? 

 • DASK yani zorunlu deprem sigortası ve konut sigortaları tamamlayıcı niteliktedir, fakat birbirinden bağımsız sigortacılık ürünleridir. Bu iki sigorta arasındaki farklar şunlardır:
 • DASK devlet tarafından sağlanan, yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Konut sigortası ise isteğe bağlı olarak yaptırılır.
 • Deprem sigortasını sadece tapu sahibi yaptırır. Konut sigortası poliçesi ise ev sahibinin yanı sıra kiracı tarafından düzenlenebilir.
 • DASK sadece deprem sonucu binada oluşan hasarları teminat altına alır. Konut sigortasında ise teminat konusu daha geniş kapsamlıdır.
 • DASK zorunludur ve iptal edilemez. Konut sigortası ise isteğe bağlı ve istenildiğinde iptal edilebilir.
 • DASK azami limite sahip bir sigorta türüdür ve bu limit 2023 yılı için 640.000 TL’dir. Konut sigortası teminatları ise beyan edilen bedeller üzerinden hesaplanarak belirlenir.

Eşya Sigortası ve Konut Sigortası Arasındaki Fark Nedir? 

Eşya sigortası ve konut sigortaları arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Konut sigortası, evi eşya olmadan boş hâli ile güvence altına alır. Ancak istenildiği takdirde konut sigortası kapsamı eşyaları da içine alacak biçimde ek teminatlar vasıtasıyla genişletilebilir.
 • Eşya sigortasında ise sadece evin içerisindeki eşyalar poliçe dâhilinde güvence altında olur.
 • Konut sigortası, diğer türlerden bağımsız bir sigortacılık ürünüdür. Buna karşılık eşya sigortası, bir teminat türü olarak genelde konut sigortası poliçeleri kapsamında sunulur. 

Ev Kiralamadan Önce Konut Sigortası Yaptırmak Gerekir mi? 

Konut sigortası isteğe bağlı yapılan bir sigorta türüdür. Yani DASK gibi yapılması yasal olarak zorunlu değildir. Tercihe göre ev sahibi tarafından evi oluşabilecek hasarlara karşı teminat altına almak için konut sigortası yaptırılabilir. Yine istek doğrultusunda kiracı tarafından eşyaların güvenliği için sigorta poliçesi düzenlenebilir. Konut sigortasının ev kiralamadan önce yapılması gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. Ev sahipleri veya kiracılar diledikleri zaman bir yıl geçerliliğe sahip poliçeleri düzenleyebilme rahatlığına sahiptir.